budowanie historii kredytowej
Dom i wnętrza

Jak zbudować pozytywny scoring w BIK?

Pozytywny scoring w BIK skutkuje przyznaniem kredytu zarówno gotówkowego jak i hipotecznego. Starając się o jego uzyskanie należy dokonać analizy wszystkich branych pod uwagę czynników. W razie potrzeby można poprawić swoją punktację i szansę na kredyt stosując różne rozwiązania.

Co to jest BIK?

Świadomość na temat sposobu przyznawania kredytów jest bardzo niewielka. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co to jest BIK i czemu przekazywane przez tę instytucję informacje są tak ważne. BIK to Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja działająca od 1997 roku. Powstała na skutek inicjatywy Związku Banków Polskich w celu gromadzenia, katalogowania i udostępniania danych dotyczących klientów banku. Z bazy mogą korzystać wszystkie banki, a umożliwia ona sprawdzenie historii kredytowej klienta. Wszystkie dane są na bieżąco aktualizowane i stanowią zabezpieczenie przeciw nieuczciwym klientom. BIK przechowuje informacje na temat wywiązywania się ze zobowiązań, czyli terminowości spłaty rat. To ona w dużym stopniu decyduje o zdolności kredytowej. Terminowe spłacanie rat zwiększa punktację BIK, ponieważ jesteśmy traktowani jako klient warty zaufania. BIK oferuje możliwość wygenerowania raportu, w którym znajdziemy przechowywane o nas dane.

Budowanie historii kredytowej, scoringu pod inwestycje

Pozytywny scoring, co na niego wpływa?

Pozytywna punktacja w BIK znacznie ułatwi wzięcie kredytu hipotecznego. Banki sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów, która rozumiana jest jako zdolność do spłaty rat kredytu wraz z odsetkami w czasie wyznaczonym przez bank. Do oceny zdolności kredytowej służy pozytywny scoring lub negatywna ocena BIK. Największy wpływ na pozytywną ocenę ma terminowe spłacanie swoich zobowiązań finansowych. Na ocenę ma wpływ także ilość zaciągniętych zobowiązań. W celu wyrobienia pozytywnego scoringu dobrym rozwiązaniem jest zaciągnięcie małego kredytu i spłacenie go na czas. Zakup na raty i ich terminowa spłata zadziała podobnie. Banki zwracają również uwagę na wykorzystywanie limitów na kartach kredytowych. Zachowanie takie jest oceniane jako ryzykowne. Według BIK im dłuższa historia terminowo spłacanych zobowiązań, tym lepiej. Aby spłacone zobowiązania były widoczne w BIK, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Pozytywnie zadziała także brak lub mała ilość zapytań kredytowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zdolność kredytowa, a zakup mieszkania

Na zdolność kredytową wpływ mają 3 grupy czynników: obecne zarobki, koszty oraz historia kredytowa. Najbardziej atrakcyjną dla banku jest umowa o pracę, chociaż umowa zlecenie lub umowa o dzieło nie wykluczają możliwości wzięcia kredytu. Bank wylicza zdolność kredytową na podstawie zbiorczego dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Specjalista z banku sprawdzi wysokość dochodów i ich regularność. Podczas starań o kredyt hipoteczny bank weźmie pod uwagę także koszty pozwalające na podstawową egzystencję. Analityk przyjrzy się zatem naszym wydatkom i dokona analizy billingów z karty płatniczej i kredytowej. Dobrym rozwiązaniem jest zlikwidowanie kart kredytowych, które dla banku widoczne są jako zobowiązanie. 

Mając pozytywny scoring możemy uzyskać atrakcyjne warunki kredytu hipotecznego, które zmniejszą jego całkowity koszt. Dość słaba zdolność kredytowa to konieczność rezygnacji z rat malejących. Początkowe wyższe raty będą dodatkowo zaniżać naszą punktację.

Kredyt hipoteczny na mieszkanie

Kredyt hipoteczny to produkt bankowy, którego zabezpieczeniem jest kupiona nieruchomość. Kredyt hipoteczny to najpopularniejszy sposób finansowania nieruchomości w Polsce. Inwestowanie w nieruchomości bardzo często odbywa się z wykorzystaniem tej formy finansowania. Między stronami podpisana zostaje umowa, która zobowiązuje bank do przekazania środków finansowych na określony cel. Kredytobiorca natomiast zobowiązany jest do spłacania rat wraz z odsetkami według harmonogramu określonego przez bank. We wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego należy podać jego cel. 

Opóźnienie płatności rat lub ich zaprzestanie może skutkować przejęciem nieruchomości przez bank. Dzieje się tak, ponieważ bank widnieje w IV księdze wieczystej. Po uregulowaniu długu należy wystąpić do banku o usunięcie tego wpisu. Nawet duża kwota pożyczki jest możliwa do spłaty dzięki ratom rozłożonym nawet na 30 lat. Aby otrzymać kredyt hipoteczny trzeba mieć wkład własny, który w większości banków wynosi 10% wartości nieruchomości.