funkcjonariusz policji
Biznes Zdrowie

Ocena ryzyka zawodowego funkcjonariusza policji

Funkcjonariusz policji to niezwykle ważne stanowisko. Do jego zadań powinno należeć należyte dbanie o bezpieczeństwo nasze oraz naszych bliskich. Działają oni w różnych obszarach. Jedni pracują w drogówce (służba prewencji), pilnując, aby nasza jazda odbywała się zgodnie z kodeksem drogowym. Drudzy pracują w dochodzeniówce (wydział dochodzeniowo-śledczy) zajmując się sprawami zabójstw, kradzieży oraz włamań. I to właśnie te obszary określają, jakie zagrożenia mogą spotkać policjantów.

Identyfikacja zagrożeń na stanowisku funkcjonariusza policji

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najważniejszych dokumentów w każdym zakładzie zarówno prywatnym, jak i publicznym. Powinna ona być przygotowana na każde stanowisko, przy każdej zmianie na stanowisku oraz przy organizacji nowego stanowiska. Prawidłowo sporządzone instrukcje znajdziesz na https://allebhp.pl. Dokumenty te w znacznym stopniu ograniczają zagrożenia lub całkowicie je wyeliminują.
W zawód policjanta wpisane jest podwyższone ryzyko. Wynika to ze specyfiki ich pracy, narzędzi niezbędnych do ich prawidłowego wykonania oraz broni przez nich stosowanych. Do najczęstszych zagrożeń w pracy policjanta należy zaliczyć:

Czynniki mogące powodować wypadki:
  • wypadki komunikacyjne podczas akcji;
  • prace na wysokości podczas akcji;
  • broń palna oraz narzędzia niebezpieczne posiadane przez przestępców.
Czynniki fizyczne:
  • zmienne warunki atmosferyczne;
  • nadmierny hałas np. podczas używania broni palnej.
Czynniki biologiczne:
  • mikroorganizmy chorobotwórcze (np. wirusy: HIV, wścieklizny, zapalenia wątroby). Każdą krew należy uważać za potencjalnie zakażoną.
Czynniki ergonomiczne i psychofizyczne:
  • długotrwałe i częste patrole;
  • praca zmianowa i stała czujność;
  • wydarzenia, w których doszło do poważnych obrażeń lub śmierci.

Sposoby eliminacji zagrożeń

Mimo że na funkcjonariuszy policji czyha multum zagrożeń, to istnieją sposoby ich całkowitej eliminacji lub minimalizacji ich skutków. Określenie tych działań to wynik identyfikacji zagrożeń oraz określeniu częstotliwości ich wystąpienia.
Pracownicy policji powinni być świadomi zasadzających się na ich życie zagrożeń. Będąc ich bezpośrednim przełożonym, masz w obowiązku pilnować, aby postępowali oni z zasadami. Jako przełożony powinieneś również zadbać, aby funkcjonariusze regularnie przechodzili nie tylko badania psychologiczne, ale również różnego rodzaju szkolenia. Podczas ćwiczeń na strzelnicy należy pilnować, aby stosowali ochronniki słuchu. Ze względu na duży stres i możliwość wystąpienia nerwicy, bardzo ważna jest opieka psychologa.