HACCP restauracja
Biznes Zdrowie

System HACCP w restauracjach

Jeżeli prowadzisz restaurację lub zamierzasz ją otworzyć, to z pewnością słyszałeś o tak zwanym systemie HACCP (System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych). Z pewnością wiesz również, że jest to obowiązkowy w Polsce system zapewnienia bezpieczeństwa żywności, który polega na identyfikacji zagrożeń żywności, ocenie istotności tych zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz regularna kontrola procesu produkcyjnego z naciskiem na miejsca, gdzie zagrożenie może wystąpić.

Wdrożenie HACCP

Bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne dla życia i zdrowia twoich konsumentów. Pamiętaj, że pożywienie jest narażone na takie czynniki, jak: czynniki chemiczne (np. dostanie się pozostałości po mydle do żywności), czynniki fizyczne (np. włosy, kawałki opakowań, kości) oraz czynniki biologiczne (np. bakterie i wirusy, które rozwinęły się w źle przechowywanych produktach).

Jeżeli chcesz te zagrożenie zminimalizować, wprowadź do swojej restauracji system HACCP. Niezbędne dokumenty znajdziesz na https://dokumenty-haccp.pl. Aby wdrożyć ten system trzeba przejść przez następujące kroku:

 • powołać zespół ds. HACCP;
 • sporządzić opis produktu;
 • sporządzić opis przeznaczenia konsumenckiego;
 • opracować schemat procesu technologicznego;
 • zweryfikować schemat produkcyjny;
 • przeanalizować zagrożenia;
 • określić Krytyczne Punkty Kontroli CCP;
 • określić limity krytyczne dla każdego CCP;
 • opracować system monitorowania dla każdego CCP;
 • ustalić zadania korygujące;
 • ustalić sposób weryfikacji;
 • prowadzić dokumentację HACCP.

Dla osoby, która nie zna się na HACCP, proces ten może wydawać się trudny i żmudny. Dlatego istotne jest powołanie zespołu, w którym włączy się również osoby posiadające wiedzę z zakresu mikrobiologii, technologii itp.

Korzyści ze wdrożenia systemu HACCP

Mimo iż proces wdrożenia systemu jest czasochłonny i skomplikowany, to niesie ze sobą nieocenione korzyści. Pierwszą i najważniejszą korzyścią dla ciebie jest zdrowie i zadowolenie klientów. Ich zaufanie to przy okazji ich lojalność oraz najlepsza reklama. Kolejnym plusem jest ograniczenie kosztów produkcji. Wyeliminowanie wcześniejszych błędów pozwoli ci efektywniej gospodarować zapasami. Strach przed niezapowiedzianymi kontrolami sanitarnymi zmniejsza się praktycznie do zera. Postępując zgodnie z wytycznymi, unikniesz kosztownych kar, a w podbramkowych sytuacjach nawet zamknięcia lokalu. Prowadząc dokumentację, sprawisz, że przebieg informacji w restauracji będzie sprawniejszy, a pracownicy, podpisując wykonanie zadania, będą czuć się bardziej za nie odpowiedzialni.