Biznes

Czym jest faktoring?

Faktoring to jedno z przydanych pojęć, którego wartości nie docenia się do czasu, aż sami nie znajdziemy się w sytuacji wymagającej skorzystanie z jego możliwości. Choć w internecie możemy spotkać się z wieloma różnego rodzaju definicjami, opisującymi (w mniejszym lub większym stopniu) owe zjawisko, to najprościej ujmując – jest to wykupienie zadłużenia finansowego. Stanowi on idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw (zarówno tych makro, jak i mikro oraz średnich), które borykają się z problemami płynności finansowej, a wszystko to przez nierozliczone wierzytelności dłużników. Aby móc w pełni zrozumieć to pojęcie należy wprowadzić dwa nowe słowa tj. faktor, oraz faktoranci.

Zrozumieć faktoring – kilka słów wyjaśnienia

Faktor to podmiot, który będzie wykonywał dla nas usługę faktoringu. Jest więc to np. osoba, która wykupi zadłużenia, które próbujemy odzyskać, by samemu zając się ich egzekwowaniem. Faktoranci stanowią zaś drugą stronę tego równania, czyli są to osoby, które są pokrzywdzone przez dłużników i nie mogą od nich wywalczyć spłaty należności. Ostatecznie sam faktoring to wykup przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności faktorantów należnych im od kontrahentów tj. odbiorców np. z tytułu dostaw lub usług. Istotne jest to, że skierowany jest on w kierunku instytucji zajmujących się sprzedażą towarów lub usług innym firmą, wystawiającym faktury z odroczonym terminem płatności.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

Odpowiedź jest prosta – gdyż tylko na tym zyskamy. Logicznym jest to, że aby móc prowadzić przedsiębiorstwo niezbędne są pieniądze. W przypadku realizacji płatności w terminach odroczonych, może się okazać, że któryś z naszych klientów/odbiorców (ma to często miejsce w magazynach), nam nie zapłaci, a przez to my nie będziemy mogli finansować dalszych działań, co może nas doprowadzić do upadku. Stąd też stanowi to tak doskonałe rozwiązanie.

Rzecz jasna na rynku możemy zetknąć się z wieloma firmami oferującymi takie usługi. Istotne jest to by wybrać tą – najbardziej korzystną dla nas. Nie da się zaprzeczyć, że samodzielne szuanie, będzie się wiązało z brakiem realnej, obiektywnej oceny, która pozwoli nam wyłonić najlepszego usługodawcę. W tym też celu warto skorzystać z porównywarek takich jak np. https://www.firmowakasa.pl/. Dostajemy tutaj bardzo solidny rankomat, opierający się na ocenach klientów, a tym samym pozwalający nam wybrać najlepiej.